Strona główna            O nas            Kalendarium            Galeria           Konkursy

              

 

Konkurs rodzinny na formę przestrzenną

 " Wóz Michała Drzymały"

I. ORGANIZATOR:

 Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne " TRAMP"  w Jabłonnie.

 

II. CELE KONKURSU

 1. Popularyzacja wiedzy o bohaterze Ziemi Rakoniewickiej Michale Drzymale.

 2. Zainteresowanie dzieci ,młodzieży i dorosłych wartościami artystycznymi i estetycznymi formy przestrzennej.

 3. Promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego dzieci i rodziców.

 

III. UCZESTNICY:

-  uczniowie klas III - VI SP oraz klas I-III gimnazjum

-  dopuszczalna pomoc rodziców.

 

IV. FORMAT PRACY

 1. Przyjmowane są formy przestrzenne nie płaskorzeźby.

 2. Wysokość wykonanej formy przestrzennej       -     min. 20x30 cm

                                                                                       -     max.  -  możliwy do zaprezentowania.

 3. Dopuszczalne materiały i środki wyrazu artystycznego: glina, masa papierowa, masa solna, drut, papier, karton, drewno, tkanina, modelina, plastelina, gips i inne.

 

V. TECHNIKA PRACY

    -  "Wóz Michała Drzymały"   może być wykonany z dowolnych materiałów, dobrze umocowanych na sztywnej podkładce. Dopuszczalne materiały i środki wyrazu artystycznego: glina, masa papierowa, masa solna, drut, papier, karton, drewno, tkanina, modelina, plastelina, gips i inne.

 - " Wóz" powinien zachować charakterystyczne cechy oryginału.

 

 VI. TERMIN NADSYŁANIA PRAC

 

 - do 27 marca 2017r.( poniedziałek)  do p. M. Mądrej  lub  p. L. Cieżuch

 

 VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

 -  Opatrzenie każdej pracy metryczką informacyjną, umieszczoną na podstawce pracy .

 

                                            imię i nazwisko wykonawcy/wykonawców, klasa, miejscowość

 

 - Organizatorzy nie ponoszą też odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użyciem przez autora niewłaściwego materiału, ewentualnie nieprawidłowego umocowania poszczególnych elementów  "Wozu ".

 

 VIII. NAGRODY

1. Jury w składzie: R. Nowak-plastyk, T. Helbin- historyk, przedstawiciel SU, rodzic, powołane przez organizatorów dokona oceny prac w dniu 29 marca 2017r.

2. Podczas „XI  Wiosennego Rajdu Wioska 2017”  w dniu 1 kwietnia 2017r . nastąpi ogłoszenie wyników konkursu.

- Wszystkich autorów wykonanych prac  zapraszamy  na wystawę i uroczyste wręczenie nagród podczas w/w rajdu.

3. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora i ZSP w Jabłonnie.

 

IX. PRAWA ORGANIZATORÓW:

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac.

2. W przypadku dużej lub małej ilości prac organizator może zmienić kategorie oceniania prac.