Strona główna      O nas      Kalendarium      Galeria      Aktualności     Konkursy

 

 

XI RAJD WIOSENNY

SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNEGO "TRAMP"

Wioska 2017

 

    Organizatorzy: Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „TRAMP” Jabłonna, ZSP Jabłonna, Urząd Gminy Rakoniewice, PTTK O/Buk - współorganizator

 

    Opiekun SKKT -  Bogusława Konieczek, Marzena Mądra, Lucyna Cieżuch

 

 

    Cel i założenia programowe rajdu:

 

    Trasy rajdu:

 

Rakoniewice – Gola– Wioska (8 km).

Jabłonna – Blinek – Wioska (6 km).

Jabłonna – Wioska (4 km) dla grup z klas „O”, I-III SP i seniorów

Rostarzewo – Gola – Wioska (9 km)

Ruchocice – Gnin – Wioska (7 km).

         Miejsce i godzinę startu wyznacza opiekun grupy.

 

    Start: na trasie Jabłonna o Wioska, boisko szkolne ZSP Jabłonna, godz. 10.00

         

 

   Termin: 1 kwietnia 2017

 

 

   Meta rajdu: boisko szkolne Wioska, od godz. 12.00.

 

   Zakończenie rajdu: godz. 15.00

 

   Ognisko, zabawy, konkursy na mecie rajdu: godz. 12.00 - 15.00

 

 

    Uczestnicy: grupy turystów - zorganizowane i zgłoszone na rajd, przyjaciele koła i szkoły, turyści indywidualni.

 

 

    Zgłoszenia: W rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni i zorganizowani. Uczestnictwo grup z poszczególnych szkół, placówek zgłasza wychowawca,

                                  który jednocześnie zobowiązany jest do zapewnienia opieki swojej grupie podczas rajdu. Turyści indywidualni i grupy zorganizowane zgłaszają swój udział
                                  u organizatorów do dnia
27 marca 2017r.

 

tel. 061 444 31 93 lub 695099808 (opiekun SKKT)

e-mail: pttk_jablonna@wp.pl

 

 

 

Adres kontaktowy:

Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „TRAMP”

Zespół Szkolno Przedszkolnym w Jabłonnie

ul. Nowotomyska 9

64-308 Jabłonna

 

  Wpisowe: 7 zł od osoby, płatne przy zgłaszaniu grupy lub na mecie rajdu. Opiekun grupy bezpłatnie. Na mecie rajdu każdy uczestnik w ramach wpisowego otrzymuje pamiątkowy

                              znaczek, kiełbasę do upieczenia na ognisku i bułkę.

 

  PROGRAM RAJDU

 1. Wędrówka piesza wybraną trasą rajdu.
 2. Meta rajdu:
  • Powitanie grup (od godz.12.00 – 13.00).
  • Ognisko, pieczenie kiełbasek.
  • Gry i zabawy sprawnościowe, konkursy.
  • Konkurs wiedzy - "Michał Drzymała - bohater Ziemi Rakoniewickiej".
  • Uroczyste wręczenie nowym członkom legitymacji PTTK.
  • Wspólne śpiewy przy ognisku.
 1. Zakończenie rajdu godz.15.00.
 
 

 

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

   Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty.

   Ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione szkody w czasie trwania rajdu.

   Za uczestników niepełnoletnich odpowiadają pełnoletni opiekunowie lub kierownicy drużyn.

   Uczestnicy lub drużyny mogą być wykluczeni z rajdu za nieprzestrzeganie Karty Turysty.

 

 

ZAPRASZAMY!

 

DO ZOBACZENIA NA TURYSTYCZNYM SZLAKU

 

SKKT „Tramp” JABŁONNA

 

 

MICHAŁ DRZYMAŁA - bohater Ziemi Rakoniewickiej

 

  

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LAUREACI w KONKURSIE "LOGO i NAZWA"

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------